0907 10 11 10

0907 10 11 10

Buď ako Rasťo, Tibor, Martina a Mária
refinancuj svoje splátky ihneď


0907 10 11 10

Capital

Prinášame Vám príklady konkrétnych ľudí, ktorí sú našimi klientami
a ktorým sme pomohli k nižším splátkam, peniazom navyše a pokojnému životu.

Pozrite si konkrétne prípady:

Martina P. 41 rokov, slobodná

Klientka mala jeden hypotekárny úver, 2 spotrebné úvery a jednu kreditnú kartu. Oslovila nás s primárnym cieľom znížiť výšku mesačných splátok, nakoľko keď to riešila priamo s bankou, neuspela. Riešili sme refinancovanie spotrebných úverov a kreditnej karty úročených vysokou úrokovou sadzbou do hypotekárneho úveru, výsledkom bolo, že klientka získala navyše 12 243€ a súčasne znížila svoje mesačné splátky o 259,59€ mesačne.

Splátky nižšie
o 259€ mešačne

Navyše získala
12 423€

Čas potrebný na vybavenie úveru:
3 týždne

PÔVODNÉ ÚVERY

Finančná inštitúcia

1. VÚB
2. VÚB
3. VÚB
4. VÚB

Typ úveru

Spotrebný úver
Spotrebný úver
Hypotekárny úver
Kreditná karta

Zostatok úveru

8 371,00€
2 012,00€
23 944,00€
1 050,00€

Mesačná splátka

208,00€
46,00€
106,00€
52,55,00€

SPOLU

35 377,00€

412,55€

NOVÝ REFINANČNÝ ÚVER

1. Poštová banka

Refinančný úver

47 800,00€

152,92€

ÚSPORA NA SPLÁTKACH MESAČNE: 259,59€

PLUS PENIAZE NAVYŠE: 12 432,00€

Rasťo Š. 41 rokov, ženatý

Klient mal hypotekárny úver na byt a niekoľko spotrebných úverov, kvôli ktorým mal vysoké celkové mesačné úverové zaťaženie. Jeho cieľom bolo znížiť mesačné splátky a získať peniaze navyše. Riešili sme konsolidáciu maximálnej možnej časti spotrebných úverov do hypotekárneho úveru, čím sme značnú časť prostriedkov z spotrebných úverov úročených vysokou úrokovou sadzbou refinancovali do hypotekárneho úveru s nízkou úrokovou mierou. Výsledkom bolo, že klient získal navyše 9 360€ a súčasne znížil svoje mesačné splátky o 713,67€.

Splátky nižšie
o 713,65€ mešačne

Navyše získala
9 360€

Čas potrebný na vybavenie úveru:
3 týždne

PÔVODNÉ ÚVERY

Finančná inštitúcia

1. VÚB
2. Slovenská sporiteľna
3. VÚB

Typ úveru

Hypotekárny úver
Spotrebný úver
Spotrebný úver

Zostatok úveru

33 993,25€
19 621,15€
11 095,60€

Mesačná splátka

350,67€
406€
213,79€

SPOLU

64 710,00€

969,79€

NOVÝ REFINANČNÝ ÚVER

1. Slovenská sporiteľna

Refinančný úver

74 070,00€

256,12€

ÚSPORA NA SPLÁTKACH MESAČNE: 713,67€

PLUS PENIAZE NAVYŠE: 9 360,00€

Mária M. 37 rokov, slobodná

Klientka mala 5 bankových a nebankových spotrebných úverov a jedno povolené prečerpanie. Mala vysoké mesačné splátky a dlhodobo mala snahu úvery refinancovať a znížiť tak mesačné splátky, avšak bez úspechu. Na jednom z pôvodných nebankových úverov mala až 38% ročnú úrokovú sadzbu. Riešenie sme hľadali vzhľadom k individuálnej situácii o niečo dlhšie, ale oplatilo sa. Refinancovali sme všetky úvery do jedného bankového spotrebného úveru s úrokovou sadzbou 4,9%, čím klientka vyplatila všetky nevýhodnejšie úvery a znížila svoju mesačnú splátku o 160,29€ mesačne.

Splátky nižšie
o 160,29€ mešačne

Navyše získala
118,00€

Čas potrebný na vybavenie úveru:
3 týždne

PÔVODNÉ ÚVERY

Finančná inštitúcia

1. VÚB
2. Quatro
3. Prima Banka
4. Ahoj
5. Quatro
6. Prima banka

Typ úveru

Spotrebný úver
Spotrebný úver
Spotrebný úver
Spotrebný úver
Spotrebný úver
Povolené prečerpanie

Zostatok úveru

6 196,00€
998,00€
3 589,00€
10 834,00€
65,00€
1 200,00€

Mesačná splátka

99,00€
40,00€
57,00€
205,00€
14,00€
36,00€

SPOLU

22 882,00€

451,00€

NOVÝ REFINANČNÝ ÚVER

1. Unicredit bank

Refinančný úver

23 000,00€

290,71€

ÚSPORA NA SPLÁTKACH MESAČNE: 160,29€

PLUS PENIAZE NAVYŠE: 118,00€

Tibor K. 40 rokov, ženatý

Klient mal spolu s manželkou 9 bankových a nebankových spotrebných úverov a vysoké mesačné splátky. Jeho cieľom bolo čo najviac znížiť výšku mesačných splátok a získať plnenia navyše. Všetky úvery sme refinancovali do jedného zabezpečeného úveru s dlhšou dobou splatnosti (klient mal nezaťaženú nehnuteľnosť). Niektoré z pôvodných úverov dosahovali až 12% ročné úročenie. Výsledkom bolo, že klient ušetril 733,03 Eur mesačne a získal navyše 14 742€.

Splátky nižšie
o 160,29€ mešačne

Navyše získala
118,00€

Čas potrebný na vybavenie úveru:
3 týždne

PÔVODNÉ ÚVERY

Finančná inštitúcia

1. Poštová Banka
2. Poštová Banka
3. Ahoj
4. VÚB
5. Ahoj
6. Homecredit
7. Poštová Banka
8. Ahoj
9. Poštová Banka

Typ úveru

Spotrebný úver
Spotrebný úver
Spotrebný úver
Spotrebný úver
Spotrebný úver
Spotrebný úver
Spotrebný úver
Spotrebný úver
Spotrebný úver

Zostatok úveru

11 040,00€
11 438,00€
6 654,00€
6 362,00€
2 923,00€
2 226,00€
14 400,00€
2 667,00€
1 548,00€

Mesačná splátka

177,00€
166,00€
127,00€
100,00€
57,00€
62,00€
200,00€
55,00€
45,00€

SPOLU

59 258,00€

989,00€

NOVÝ REFINANČNÝ ÚVER

1. Slovenská sporiteľna

Refinančný úver

74 000,00€

255,97€

ÚSPORA NA SPLÁTKACH MESAČNE: 733,03€

PLUS PENIAZE NAVYŠE: 14 742,00€

0907 10 11 10

 

Capital

 

 

Kontaktovať vás budeme v najkratšom
možnom čase.

 

1

viac ako 35 000
spokojných
klientov

2

kvalitné finančné
produkty
preverené
časom

3

všetky naše investičné
produkty podliehajú
pod dozor a kontrolu NBS