0907 10 11 10

0907 10 11 10


Zákaznícka linka


info@capitalfp.sk


0907 10 11 10

CENTRÁLA

Capital & Financial Protection, s.r.o.
Na Karlove 1/B
P.O.BOX 105
974 05 Banská Bystrica
Slovenská republika

 

certifikáty
a dôležité dokumenty

certifikat Capital
PDF

Povolenie činnosti NBS
na výkon činnosti SFA

certifikat Capital
PDF

Povolenie na výkon činnosti
sprostredkovateľa
investičných služieb

certifikat Capital
PDF

Povolenie na sprostredkovanie
poistenia poisťovacím agentom

certifikat Capital
PDF

Výpis z obchodného registra
Slovenskej republiky

certifikáty
a dôležité dokumenty

certifikat Capital certifikat Capital
certifikat Capital certifikat Capital
PDF

Povolenie činnosti NBS
na výkon činnosti SFA

PDF

Povolenie na výkon činnosti
sprostredkovateľa
investičných služieb

PDF

Povolenie na sprostredkovanie
poistenia poisťovacím agentom

PDF

Výpis z obchodného registra
Slovenskej republiky