0907 10 11 10

0907 10 11 10


 Capital

 

Capital

pod značkou Capital
ponúkame naše produkty
už od roku 2007

Capital

viac ako 35 000
spokojných
klientov

Capital

kladieme dôraz na
vzdelávanie a profesionalitu
našich pracovníkov

Capital

máme dlhoročné
skúsenosti
s kapitálovým
trhom od roku 1997

Capital

kvalitné finančné
produkty
preverené
časom

Capital

všetky naše investičné
produkty podliehajú
pod dozor a kontrolu NBS

o nás

Spoločnosť CAPITAL vznikla v roku 2007 ako nezávislá maklérska spoločnosť na základe dlhoročných skúseností TOP Manažmentu spoločnosti v oblasti finančníctva, poisťovníctva, bankovníctva, správy aktív a riadenia obchodných štruktúr.

V spolupráci s poprednými finančnými inštitúciami prinášame klientom kvalitné a nezávislé finančné riešenia, sporiace programy, poistné a úverové produkty s ohľadom na individuálne potreby klienta s cieľom zabezpečenia komplexného finančného plánovania a optimalizovania výdavkov.

Ide o nový rozmer kvality, výberu samotného produktu a daného finančného riešenia s dôrazom na individuálny prístup ku klientovi a poskytovanie dlhodobej profesionálnej starostlivosti.

 

 

Struhar

Ing. Pavol Struhár
riaditeľ

 

 

 

certifikáty
a dôležité dokumenty

certifikat Capital
PDF

Povolenie činnosti NBS
na výkon činnosti SFA

certifikat Capital
PDF

Povolenie na výkon činnosti
sprostredkovateľa
investičných služieb

certifikat Capital
PDF

Povolenie na sprostredkovanie
poistenia poisťovacím agentom

certifikat Capital
PDF

Výpis z obchodného registra
Slovenskej republiky

certifikáty
a dôležité dokumenty

certifikat Capital certifikat Capital
certifikat Capital certifikat Capital
PDF

Povolenie činnosti NBS
na výkon činnosti SFA

PDF

Povolenie na výkon činnosti
sprostredkovateľa
investičných služieb

PDF

Povolenie na sprostredkovanie
poistenia poisťovacím agentom

PDF

Výpis z obchodného registra
Slovenskej republiky

Zo života firmy

Vianočný večierok - Hotel Kaskády

Zobraziť
Capital

Mexiko

Zobraziť
Capital

Paríž

Zobraziť
Capital

Vianočný večierok

Zobraziť
Capital