Nová kvalita finančných služieb
Úvod  /  Produkty  /  Slovníky  /  Slovník poistenia  /  Dlžné poistné

Dlžné poistné

Poistné nezaplatené v stanovenom alebo dohodnutom termíne. V zásade platí, že ak ďalšie poistné nebolo zaplatené do šiestich mesiacov od termínu jeho splatnosti alebo prvé poistné do troch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy, poistenie zaniká pre neplnenie a poisťovňa má nárok na pomernú časť poistného za uvedený čas (čas, za ktorý poskytovala poistnú ochranu).

Zaujala Vás kariéra v spoločnosti Capital?

Dohodnite si s nami stretnutie alebo zavolajte na 0907 10 11 10
a my vám radi poskytneme viac informácií.


Copyright © 2013 Capitalfp.sk. Všetky práva vyhradené