Nová kvalita finančných služieb
Úvod  /  Produkty  /  Poistenie  /  Axa investičná spoločnosť  /  Selection Global Equity

Selection Global Equity

Pre investorov, ktorí sú ochotní akceptovať vysoké kolísanie investície.

Investičná stratégia

Cieľom fondu je dosahovať čo najvyššie dlhodobé zhodnotenie majetku prostredníctvom investícií do renomovaných zahraničných fondov kolektívneho investovania zameraných na akcie najväčších spoločností v rámci celého sveta alebo jednotlivých regiónov. Geografická a sektorová štruktúra portfólia nie je obmedzená a neustále je prispôsobovaná aktuálnej situácií na svetových finančných trhoch s cieľom dosiahnutia priaznivého pomeru medzi rizikom a výnosom.

Pomer riziko/výnos: nízke 1 2 3  4  5 vysoké

Profil typického investora

Fond je určený dynamickým investorom, ktorí majú záujem o širokú diverzifikáciu investícií do akcií najvýznamnejších svetových spoločností a aktívny prístup k správe finančných prostriedkov. Investormi fondu sú tí, ktorí si uvedomujú význam portfólio manažmentu a požadujú špičkovú kvalitu. Preto si vyberajú svetové fondy skupiny AXA, ku ktorým získavajú jednoduchý prístup. Fond je vhodný pre investorov, ktorí sú ochotní podstúpiť vyššie riziko kolísania hodnoty investície s cieľom dosiahnuť zaujímavé zhodnotenie.

Špecifikácia fondu

Úplný názov fondu:
AXA EUR Konto, otevřený podílový fond
AXA investiční společnost a.s.

Správca fondu:
AXA investiční společnost a.s.

Typ fondu:
fond fondov

Odporučený investičný horizont:
min. 5 rokov

Mena fondu:
CZK

Benchmark:
Fond nemá stanovený benchmark

Počiatočná hodnota podielového listu:
1 CZK

Minimálna výška investície:
vstupná: 5.000,- CZK / 165 EUR / 4 970,79 SKK €)
následná: 500,- CZK / 16 EUR / 482,02 SKK €)
€) Suma uvedená v slovenských korunách je prepočítaná na základe konverzného kurzu – 1 EUR = 30,1260 SKK.
Duálne zobrazenie peňažnej sumy v slovenských korunách slúži len na informatívne účely.

Poplatky:
vstupné: 0,00 %
výstupné:
- v 1. roku: 5,00 %
- v 2. roku: 4,00 %
- v 3. roku: 3,00 %
- v 4. roku: 2,00 %
- v 5. roku: 1,00 %
- po uplynutí 5. roku: 0,00 %
za správu: 1,00 % p.a.

Bankové spojenie:
pre ČR: 1002434181 / 2700 mena: CZK
pre SR: 1423322081 / 1111 mena: EUR

Depozitár:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Zaujali Vás naše produkty, alebo potrebujete poradiť?

Dohodnite si s nami stretnutie alebo nám zavolajte na 0907 10 11 10 a my vám radi poskytneme viac informácií o tomto a ďalších našich produktoch.


Copyright © 2013 Capitalfp.sk. Všetky práva vyhradené