Nová kvalita finančných služieb
Úvod  /  Produkty  /  Poistenie  /  Axa investičná spoločnosť  /  Realitní fond

Realitní fond

Pre investorov, ktorí sú ochotní akceptovať riziko vyplývajúce z koncentrácie investícií do jedného odvetia.

Investičná stratégia

Cieľom fondu je dosaho vať čo najvyššie dlhodobé zhodnotenie investícií. Fond investuje najmä do akcií spoločností, ktoré pôsobia v oblasti nehnuteľností a pozemkov, ďalej do spoločností podnikajúcich v oblasti sta vebníctva a firiem, ktoré sa zaoberajú financo va ním uvedených aktivít. Fond taktiež investuje do štandardných fondov cenných papierov realitných spoločností. Fond nemá regionálne obmedzenie.

Pomer riziko/výnos: nízke 1 2 3  4  5 vysoké

Profil typického investora

Realitní fond je určený investorom,ktorí majú záujem o investovanie na realitnom trhu najmä prostredníctvom spoločností pôsobiacich v sektore nehnuteľností a sú ochotní akceptovať vyššiu ko lísa vosť hodnoty investície výmenou za možnosť dosiahnutia vyššieho výnosu. Fond je vhodný pre investorov, ktorí sú ochotní akceptovať riziko vyplývajúce z koncentrácie investícií do jedného odvetvia, v ktorom vidia potenciál zhodnotenia svojich investícií.

Špecifikácia fondu

Úplný názov fondu:
AXA EUR Konto, otevřený podílový fond
AXA investiční společnost a.s.

Správca fondu:
AXA investiční společnost a.s..

Typ fondu:
akciový

Odporučený investičný horizont:
min. 5 rokov

Mena fondu:
CZK

Benchmark:
Fond nemá stanovený benchmark

Počiatočná hodnota podielového listu:
1 CZK

Minimálna výška investície:
vstupná: 5.000,- CZK / 165 EUR / 4 970,79 SKK €)
následná: 500,- CZK / 16 EUR / 482,02 SKK €)
€) Suma uvedená v slovenských korunách je prepočítaná na základe konverzného kurzu – 1 EUR = 30,1260 SKK.
Duálne zobrazenie peňažnej sumy v slovenských korunách slúži len na informatívne účely.

Poplatky:
vstupné: 0,00 %
výstupné v 1. roku: 4,00 %
výstupné v 2. roku: 3,00 %
výstupné v 3. roku: 2,00 %
výstupné v 4. roku: 1,00 %
výstupné po uplynutí 4. roku: 0,00 %
za správu: 1,50 % p.a.

Bankové spojenie:
pre ČR: 513622526 / 2700 mena: CZK
pre SR: 1423322065 / 1111 mena: EUR

Depozitár:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Zaujali Vás naše produkty, alebo potrebujete poradiť?

Dohodnite si s nami stretnutie alebo nám zavolajte na 0907 10 11 10 a my vám radi poskytneme viac informácií o tomto a ďalších našich produktoch.


Copyright © 2013 Capitalfp.sk. Všetky práva vyhradené