Nová kvalita finančných služieb
Úvod  /  Produkty  /  Poistenie  /  Axa investičná spoločnosť  /  EUR Konto

EUR Konto

Pre konzervatívnych investorov, ktorí sa uspokoja s relatívne nízkym dlhodobým výnosom.

Investičná stratégia

Jej cieľom je rast hodnoty podielových listov podielnikov za podmienky, že rizikový profil fondu minimalizuje možnosť straty v horizonte 6 mesiacov. Cieľ je dosahovaný investíciami do široko diverzifikovaného portfólia cenných papierov s fixným alebo variabilným úrokovým výnosom a aktívnym riadením úrokového rizika. Majetok fondu je tvorený najmä nástrojmi peňažného trhu a štátnymi dlhopismi, dlhopismi nadnárodných inštitúcií a bánk, dlhopismi obchodných spoločností, komunálnymi dlhopismi denominovanými v EUR.

Pomer riziko/výnos: nízke  1  2 3 4 5 vysoké

Profil typického investora

Fond je určený konzervatívnym investorom, ktorí preferujú iba nízku mieru rizika a tomu zodpovedajúcu úroveň a stabilitu výnosu a majú záujem investovať financie na krátku dobu, alebo si nie sú istí, kedy presne budú svoje peniaze potrebovať. Typický investor tohto fondu spravidla akceptuje len nízke kolísanie hodnoty investície.

Špecifikácia fondu

Úplný názov fondu:
AXA EUR Konto, otevřený podílový fond
AXA investiční společnost a.s.

Správca fondu:
AXA investiční společnost a.s.

Typ fondu:
peňažný

Odporučený investičný horizont:
min. 6 mesiacov

Mena fondu:
EUR

Benchmark:
(1-daňový koeficient) (LIBID EUR 6M) – poplatky
LIBID EUR 6M medzibanková úroková miera – 6 mesiacov
Počiatočná hodnota podielového listu: 0,033194 EUR / 1,0000 SKK €)

Minimálna výška investície:
vstupná: 5.000,- CZK / 165 EUR / 4 970,79 SKK €)
následná: 500,- CZK / 16 EUR / 482,02 SKK €)
€) Suma uvedená v slovenských korunách je prepočítaná na základe konverzného kurzu – 1 EUR = 30,1260 SKK.
Duálne zobrazenie peňažnej sumy v slovenských korunách slúži len na informatívne účely.

Poplatky:
vstupné: 0,00 %
výstupné: 0,00 %
za správu: 0,50 % p.a.

Bankové spojenie:
pre ČR: 513622200 / 2700 mena: CZK
pre ČR: 2102192815 / 2700 mena: EUR
pre SR: 1423322006 / 1111 mena: EUR

Depozitár:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Zaujali Vás naše produkty, alebo potrebujete poradiť?

Dohodnite si s nami stretnutie alebo nám zavolajte na 0907 10 11 10 a my vám radi poskytneme viac informácií o tomto a ďalších našich produktoch.


Copyright © 2013 Capitalfp.sk. Všetky práva vyhradené