Nová kvalita finančných služieb
Úvod  /  Produkty  /  Poistenie  /  Axa investičná spoločnosť  /  CEE Dluhopisový fond

CEE Dluhopisový fond

Relatívne nízka miera investičného rizika.

Investičná stratégia

Fond investuje do dlhopisov emitentov všetkých kategórií,t. j. dlhopisov nadnárodných inštitúcií, štátnych dlhopisov, bankových dlhopisov, dlhopisov obchodných spoločností,komunálnych dlhopisov emitovaných v krajinách strednej a východnej Európy.

Pomer riziko/výnos: nízke 1  2  3 4 5 vysoké

Profil typického investora

Dlhopisový fond predstavuje relatívne nízku mieru investičného rizika. Výnos a riziko je možné v priemere očakávať nižšie ako v prípade fondu akciového. Fond je preto vhodný pre konzervatívnych strednodobých investorov, ktorí majú základné vedomosti o nástrojoch finančného trhu a ktorí sa chcú podieľať na výnosoch dlhopisov regiónu strednej Európy.

Špecifikácia fondu

Úplný názov fondu:
AXA CEE Dluhopisový fond, otevřený podílový fond
AXA investiční společnost a.s.

Správca fondu:
AXA investiční společnost a.s.

Typ fondu:
peňažný

Odporučený investičný horizont:
min. 3 roky

Mena fondu:
CZK

Benchmark:
(1-daňový koeficient) (45 % Patria GPRI + 25 % SDX + 15 % PDLATR
+ 10 % HNLATR + 5 % PRIBID 6M) – poplatky
Patria GPRI dlhopisový index českých štátnych dlhopisov
SDX dlhopisový index slovenských verejných dlhopisov vyjadrený v CZK
EFFAS HU dlhopisový index maďarských štátnych dlhopisov, > 1 rok (HNLATR)
vyjadrený v CZK
EFFAS PL dlhopisový index poľských štátnych dlhopisov, > 1 rok (PDLATR) vyjadrený v CZK
PRIBID 6M medzibanková úroková miera v ČR - 6 mesiacov

Počiatočná hodnota podielového listu:
1 CZK

Minimálna výška investície:
vstupná: 5.000,- CZK / 165 EUR / 4 970,79 SKK €)
následná: 500,- CZK / 16 EUR / 482,02 SKK €)
€) Suma uvedená v slovenských korunách je prepočítaná na základe konverzného kurzu – 1 EUR = 30,1260 SKK.
Duálne zobrazenie peňažnej sumy v slovenských korunách slúži len na informatívne účely.

Poplatky:
vstupné: 0,00 %
výstupné v 1. roku: 3,00 %
výstupné v 2. roku: 2,00 %
výstupné v 3. roku: 1,00 %
výstupné po uplynutí 3. roku: 0,00 %
za správu: 1,25 % p.a.

Bankové spojenie:
pre ČR: 513622067 / 2700 mena: CZK
pre SR: 1423322022 / 1111 mena: EUR

Depozitár:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Zaujali Vás naše produkty, alebo potrebujete poradiť?

Dohodnite si s nami stretnutie alebo nám zavolajte na 0907 10 11 10 a my vám radi poskytneme viac informácií o tomto a ďalších našich produktoch.


Copyright © 2013 Capitalfp.sk. Všetky práva vyhradené