Nová kvalita finančných služieb
Úvod  /  Produkty  /  Poistenie  /  Axa investičná spoločnosť  /  CEE Akciový fond

CEE Akciový fond

Pre investorov, ktorí sú ochotní akceptovať vysoké kolísanie investície.

Investičná stratégia

Cieľom fondu je dosahovať čo najvyššie dlhodobé zhodnotenie investícií. Majetok fondu je tvorený predovšetkým akciami spoločností, ktoré sú lídrami vo svojom odvetví v regióne strednej a východnej Európy. Najväčší podiel na portfóliu majú české, poľské a maďarské spoločnosti. Odvetvová štruktúra portfólia nie je obmedzená,významne sa na nej ale podieľa energetický, telekomunikačný a finančný sektor. Investície sú smerované taktiež do odvetvia farmácie a strojárenstva.

Pomer riziko/výnos: nízke 1 2 3  4  5 vysoké

Profil typického investora

Akciový fond je určený pre investorov,ktorí sú ochotní akceptovať vysoké kolísanie hodnoty investície a s tým spojené riziko výmenou za možnosť dosiahnutia vyššieho výnosu ako pri dlhopisovom fonde a ktorí sa chcú podieľať na výnosoch akciových trhov regiónu strednej Európy.

Špecifikácia fondu

Úplný názov fondu:
AXA CEE Akciový fond, otevřený podílový fond
AXA investiční společnost a.s.

Správca fondu:
AXA investiční společnost a.s.

Typ fondu:
akciový

Odporučený investičný horizont:
min. 5 rokov

Mena fondu:
CZK

Benchmark:
(1-daňový koeficient) (40 % PX Index + 28 % WIG20 Index
+ 20 % BUX Index + 2 % SAX Index + 10 % PRIBID 6M)
– poplatky
PX Index index Pražskej burzy cenných papierov
WIG20 Index index Varšavskej burzy cenných papierov vyjadrený v CZK
BUX Index index Budapeštianskej burzy cenných papierov vyjadrený v CZK
SAX Index index Bratislavskej burzy cenných papierov vyjadrený v CZK
PRIBID 6M medzibanková úroková miera v ČR - 6 mesiacov

Počiatočná hodnota podielového listu:
1 CZK

Minimálna výška investície:
vstupná: 5.000,- CZK / 165 EUR / 4 970,79 SKK €)
následná: 500,- CZK / 16 EUR / 482,02 SKK €)
€) Suma uvedená v slovenských korunách je prepočítaná na základe konverzného kurzu – 1 EUR = 30,1260 SKK.
Duálne zobrazenie peňažnej sumy v slovenských korunách slúži len na informatívne účely.

Poplatky:
vstupné: 0,00 %
výstupné v 1. roku: 5,00 %
výstupné v 2. roku: 4,00 %
výstupné v 3. roku: 3,00 %
výstupné v 4. roku: 2,00 %
výstupné v 5. roku: 1,00 %
výstupné po uplynutí 5. roku: 0,00 %
za správu: 2,00 % p.a.

Bankové spojenie:
pre ČR: 513622104 / 2700 mena: CZK
pre SR: 1423322049 / 1111 mena: EUR

Depozitár:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Zaujali Vás naše produkty, alebo potrebujete poradiť?

Dohodnite si s nami stretnutie alebo nám zavolajte na 0907 10 11 10 a my vám radi poskytneme viac informácií o tomto a ďalších našich produktoch.


Copyright © 2013 Capitalfp.sk. Všetky práva vyhradené