Nová kvalita finančných služieb
Úvod  /  Produkty  /  Poistenie  /  Axa investičná spoločnosť  /  AXA Corporate Fund

AXA Corporate Fund

Fond slúži ako alternatíva bankovým depozitom a je určený pre bonitných investorov s väčším objemom finančných prostriedkov.

Investičná stratégia

Cieľom fondu je zhodnocovanie majetku prostredníctvom investícií do vkladov v bankách, nástrojov peňažného trhu emitovaných alebo garantovaných štátom a repo operácií pri dosiahnutí vyššieho výnosu vyššej likvidity, nižšieho rizika a vyššej diverzifikácie ako pri individuálnych investíciách. Fond slúži ako alternatíva k bankovým depozitom, a preto je investičná stratégia veľmi konzervatívna. Ide o aktívne riadený fond. Investičné riziko je minimalizované prostredníctvom diverzifikácie majetku a výberom kvalitných nástrojov na základe makroekonomickej, fundamentálnej a technickej analýzy a riadením rizika prostredníctvom portfóliových optimalizačných metód.

Pomer riziko/výnos: nízke  1  2 3 4 5 vysoké

Profil typického investora

Fond je určený najmä právnickým osobám a bonitným súkromným osobám s väčším objemom finančných prostriedkov, ktoré chcú investovať do fondu s vysoko konzervatívnou investičnou stratégiou. Fond slúži ako alternatíva bankovým depozitom. Odporučený investičný horizont je 1 mesiac a viac.

Špecifikácia fondu

Úplný názov fondu:
AXA Corporate Fund, otevřený podílový fond
AXA investiční společnost a.s.

Správca fondu:
AXA investiční společnost a.s.

Typ fondu:
peňažný

Odporučený investičný horizont:
min. 1 mesiac

Mena fondu:
CZK

Benchmark:
1M PRIBID

Počiatočná hodnota podielového listu:
1 CZK

Minimálna výška investície:
vstupná: 1 000 000 CZK
následná: 500 000 CZK

Poplatky:
vstupné: 0,00 %
výstupné: 0,00 %
za správu: 0,19 % p.a.

Bankové spojenie:
pre ČR: 513 622 147/2700 mena: CZK
pre SR: 142 332 2188/1111 mena: CZK

Depozitár:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Zaujali Vás naše produkty, alebo potrebujete poradiť?

Dohodnite si s nami stretnutie alebo nám zavolajte na 0907 10 11 10 a my vám radi poskytneme viac informácií o tomto a ďalších našich produktoch.


Copyright © 2013 Capitalfp.sk. Všetky práva vyhradené