Nová kvalita finančných služieb
Úvod  /  Produkty  /  Exkluzívne produkty  /  Kumulativ MAX

Kumulativ MAX

Investičné životné poistenie prináša spolu s kvalitnou poistnou ochranou aj možnosť dlhodobo výhodných a profesionálne spravovaných investícií, ktoré si do veľkej miery riadite Vy sami. Umožní Vám zvoliť typ a výšku poistnej ochrany podľa Vašich potrieb a zároveň určiť taký spôsob investovania Vašich finančných prostriedkov, ktorý Vám najviac vyhovuje s ohľadom na pomer výšky výnosu a miery investičného rizika.

Výhody produktu KUMULATIV MAX:

 • stabilita finančnej skupiny AXA
 • možnosť voľby a zmeny investičnej stratégie podľa potreby
 • dlhodobé zhodnocovanie prostriedkov
 • zachovanie reálnej hodnoty peňazí v čase (zabezpečenie proti inflácii)
 • možnosť kedykoľvek dohodnúť a zrušiť pripoistenia
 • možnosť zvýšiť alebo znížiť poistnú sumu pri zachovaní výšky poistného
 • možnosť mimoriadneho alebo postupného čerpania finančných prostriedkov aj počas trvania poistenia
 • možnosť zvýšiť alebo znížiť poistné podľa aktuálnych potrieb klienta
 • možnosť jednorazovo vkladať voľné finančné prostriedky
 • voľba poistnej sumy pre pripoistenia nezávislá od poistnej sumy hlavného krytia
 • rýchly, odborný a kvalitný servis pre klientov

Prečo si uzatvoriť investičné životné poistenie?

 • možnosť nastaviť si mieru investovania a poistenia
 • možnosť navyšovať rizikovú poistnú sumu bez zmeny poistného (platím stále rovnako, no zároveň zabezpečujem rodinu pre prípad nečakanej udalosti)
 • možnosť znížiť alebo úplne vypustiť rizikovú poistnú sumu a tým viac investovať vkladané poistné
 • možnosť vkladať poistné pravidelne (mesačne, štvrťročne, polročne, ročne)
 • možnosť vložiť celé poistné jednorazovo (napríklad pri hypoúvere)
 • možnosť zvyšovať alebo znižovať bežne platené poistné
 • možnosť mimoriadne investovať voľné prostriedky (mimo bežného poistného)
 • možnosť výberu časti prostriedkov z poistenia (napr. pri nečakaných výdavkoch)
 • možnosť prevedenia poistenia do tzv. „splateného stavu“ a tým zachovať zhodnocovanie prostriedkov (napr. pri finančných ťažkostiach – klient v splatenom stave už nevkladá pravidelné poistné, no môže vkladať mimoriadne poistné)
 • možnosť čerpať prostriedky formou renty (v splatenom stave – na konci poistenia)
 • možnosť predĺženia alebo skrátenia poistnej doby
 • klient môže kedykoľvek meniť investičnú stratégiu (môže meniť fondy, presúvať investície z fondov do fondov alebo meniť pomer, ktorým investuje do jednotlivých fondov)
 • klient neplatí transferový (výstupný) poplatok pri presune investície medzi jednotlivými fondmi (prevod vždy v predajnej cene)
 • možnosť dojednať alebo zrušiť pripoistenia v priebehu poistenia
 • flexibilná voľba poistnej sumy pri pripoisteniach nezávisle od poistnej sumy hlavného krytia
 • možnosť zachovať reálnu hodnotu poistenia dojednaním indexácie kedykoľvek v priebehu poistenia
 • daň z výnosu sa platí až na konci poistenia, to znamená, že čiastočné výbery počas trvania poistenia sa nezdaňujú a peniaze tak môžu zarábať
 • možnosť nastaviť si mieru investovania a poistenia (riziková poistná suma už od 165,97 € (5 000,01 Sk)*
Zaujali Vás naše produkty, alebo potrebujete poradiť?

Dohodnite si s nami stretnutie alebo nám zavolajte na 0907 10 11 10 a my vám radi poskytneme viac informácií o tomto a ďalších našich produktoch.


Copyright © 2013 Capitalfp.sk. Všetky práva vyhradené