Nová kvalita finančných služieb
Úvod  /  O nás  /  Napísali o nás  /  Najprv rodina, až potom investovanie

Najprv rodina, až potom investovanie

21. august 2012

Ženy investujú do toho, čo im je blízke a k čomu určitým spôsobom inklinujú. Riadia sa pritom rovnakými pravidlami ako muži. To znamená, že kupujú akcie s prognózou pozitívneho vývoja, tvrdí Stanislava Struhárová.

Je investičná stratégia rozdielna u žien a u mužov?
Ak hovoríme o investičnej stratégii, ide o príliš konkrétny pojem, preto si nemyslím, že je to vec konkrétnej investičnej stratégie, ktorá by sa líšila v závislosti od pohlavia. Základné rozdiely sú v tom, či sa investor (bez ohľadu na to, či ide o ženu alebo o muža) investovaním živí, a teda mu dobre rozumie a ide o profesionála, alebo ide o príležitostnú investičnú príležitosť, ktorú chce využiť. V oboch prípadoch sa investori delia na dve skupiny – prvú skupinu, ktorá sa riziku vyhýba, a druhú skupinu, ktorá riziko vyhľadáva. Je to skôr o profile investora ako takého.

Podľa čoho sa ženy rozhodujú, do čoho investujú? Hrá dôležitú úlohu aj to, v akej životnej situácii sa nachádzajú?
Ja osobne za riziko považujem investovať do niečoho, čo dobre nepoznám a nemám o tom dostatok informácií, aby som detailne analyzovala danú investičnú príležitosť. Pri investovaní je kľúčové riadiť sa rozumom, nepodliehať emóciám
a držať sa investičných zásad. Životná situácia, v ktorej sa nachádzame, vo všeobecnosti zohráva
dôležitú úlohu pri rozhodnutí, či vôbec ideme investovať alebo nie.

Majú podľa vás ženy predpoklad, že lepšie zarobia na trhoch, aj preto, lebo menej riskujú?
Je to ako pri vodičoch – hovorí sa, že ženy sú bezpečnejšie šoférky, lebo nerady riskujú. Ale ja nie som prívrženkyňou generalizácie a hrubého zovšeobecňovania, tiež neviem, do akej miery je toto tvrdenie založené na serióznych štatistikách,
pretože rovnako poznám mužov, ktorí riskujú viac, ako je potrebné a rovnako poznám ženy, ktoré riskujú viac, ako je potrebné. Pokiaľ menej riskujete, máte vo všeobecnosti malý predpoklad, že zarobíte lepšie. Máte však predpoklad,
že zarobíte istejšie. Otázkou je, čo je vlastne riziko. Riziko je nepoznať situáciu, staviť na jednu kartu, nedržať sa investičných pravidiel, ako je diverzifikácia portfólia, výber vhodného investičného nástroja v závislosti od času, na ktorý chceme investovať, a podobne.

Do čoho ženy investorky najčastejšie investujú?
Myslím si, že ženy investorky sa riadia tým, že investujú do toho, čo im je blízke a k čomu určitým spôsobom inklinujú. Pokiaľ ide o investorku, ktorá investuje na akciových trhoch na burze, tak to nie je o tom, že si vyberá nejaký konkrétny
typ akcií alebo preferuje módne domy. Ide o to kupovať akcie s prognózou pozitívneho vývoja za dobrú cenu v momentálnom čaše. Pokiaľ však investujem do podnikania, tak, samozrejme, vyberám typ podnikania, ktorý mi je blízky a mám k nemu vzťah.

Ako by ste charakterizovali ženy investorky v súčasnosti? Sú viac opatrné, kladú väčší dôraz na flexibilitu zhodnocovania úspor?
Ak sa pozeráme na ženy investorky v dnešnej dobe a pozeráme sa na triedu vysokých profesionálov, myslím si, že sa riadia rovnakými pravidlami, ako sa riadia muži v závislosti od investičného profilu.

Pri investovaní do vlastného podnikania, do spoločného podnikania s niekým alebo do nehnuteľnosti sú ženy opatrnejšie. Ale toto nie je o profesionálnom investovaní, skôr ide o profesionálne podnikanie.
Pokiaľ sa bavíme o tom, že ženy investujú viac po štyridsiatke, nemyslím si, že je to vecou žien ako takých, ale vo všeobecnosti ľudia viac investujú po štyridsiatke, pretože vtedy sa uvoľňujú finančné zdroje, majú vyriešenú bytovú otázku, deti postupne odchádzajú z domu a v neposlednom rade si viac uvedomujú potrebu finančného zabezpečenia.

 

Zaujala Vás kariéra v spoločnosti Capital?

Dohodnite si s nami stretnutie alebo zavolajte na 0907 10 11 10
a my vám radi poskytneme viac informácií.


Copyright © 2013 Capitalfp.sk. Všetky práva vyhradené